Wednesday, June 25, 2008

Tafsir at-Tobari

تفسير الطبري – جامع البيان عن تأويل آي القرآن

تقريب و تهذيب لإمام المفسرين والمؤرخين

أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( 224 – 310 هـ )

Tafsir at-Tobari : Taqrib wa Tahzib

Pengarang :

Dr Solah ‘Abdul Fattah al-Kholidi

Takhrij Hadith :

Ibrahim Muhammad Aal ‘Ali

Cetakan & Edaran :

Cetakan Pertama ( tahun 1418 H – 1997 M )

Dar al-Qalam – Dimasyq, ad-Dar asy-Syamiyyah - Beirut

Jilid :

7 Jilid

( Indeks disediakan di setiap penghujung jilid )

Penerangan Kitab :

Kitab ini adalah khidmat Dr Solah terhadap kitab tafsir terulung dan terawal , Tafsir at-Tobari. Khidmat beliau yang bukan kecil ini memberi manfaat kepada para penuntut untuk memanfaatkan tafsir Imam at-Tobari semaksimum mungkin tanpa perlu risau tentang sumber-sumber athar dan hadith yang disusun oleh Imam at-Tobari. Antara usaha beliau, meringkaskan tafsir ini dan mengeluarkan yang penting dan utama dalam riwayatnya. Tidak semua tafsir yang Ma’thur dimasukkan dan sanad tidak disertakan selengkapnya seperti yang diamalkan oleh Imam at-Tobari. Begitu juga hanya hadith-hadith yang sohih dikekalkan dan beliau mengelakkan dari memasukkan riwayat Israiliyyat . Selain itu, beliau berusaha menjadikan pembacaan tafsir ini mudah difahami dengan menjelaskan ayat dan kalimah yang digunakan Imam Tobari.

Ciri-ciri Khas :

Kitab tafsir ini adalah tafsir silam, dengan uslub dan susunan tajuk asal sejak ratusan tahun dahulu namun dibentangkan dan dipersembahkan dalam bentuk yang terkini.

Perhatian :

Kepada para pembaca kitab ini ; jangan lepaskan peluang sekiranya anda menuntut di Jordan untuk bertemu dengan pengarang kitab ini di Sweileh, ‘Amman. Beliau cukup iltizam dengan mendidik umat Islam malah komited dalam penulisan tafsir yang bersifat semasa dan haraki.

Harga :

JD 29.500 sahaja !

2 comments:

kemalhakim said...

subhanallah... yang terbaru ya akhi??
ana dah lama tertunggu-tunggu kitab attabari.. JD29.00 tu ntuk satu kitab atau keseluruhan??

syukran! =)

Maktabah Dimasyq said...

Akhi..ya..itu harga kitab tersebut ( 7 jilid ) convert ke Malaysia sekitar RM 150 ...