Sunday, May 18, 2008

Khas untukmu Para Da'ie

المستفاد

من قصص القرآن للدعوة و الدعاة

Al-Mustafad

min Qasas al-Qur’an lid Da’wati wad Du’ah

Pengarang :

Dr ‘Abdul Karim Zaidan

Cetakan & Edaran :

Cetakan Pertama ( tahun 1421 H – 2000 M )

Muassasah ar-Risalah , Lubnan

Jilid :

2 Jilid

Penerangan Kitab :

Kitab ini adalah karangan Dr ‘Abdul karim Zaidan yang cukup popular di alam penuntut ilmu Syari’ah dengan kitab Usul Da’wah dan al-Wajiz fi Usul al-Fiqh beliau. Penulisan beliau ini khusus dalam aspek tafsir namun dengan gaya beliau yang tersendiri. Beliau menekankan dalam tafsirnya Uslub Da’wah dan faedah khusus yang boleh dijadikan pedoman oleh para Da’ie. Cukup sesuai untuk dijadikan bahan mengajar para remaja dan pemuda serta guru-guru dan pendakwah khususnya.

Ciri-ciri Khas :

Kitab ini umpama ringkasan terpilih pelbagai kitab Tafsir dan telah diteliti kisah-kisah yang termuat di dalam kitab ini demi memastikan ia jauh dari pelbagai kisah yang palsu.

Perhatian :

Kitab ini bukanlah kitab tafsir setiap ayat di dalam al-Qur’an. Dr ‘Abdul Karim Zaidan hanya menyentuh dan mengupas beberapa kisah di dalam al-Qur’an untuk mencapai matlamat kitabnya.

Harga :

JD 8.250 sahaja !

No comments: